Het is een ‘gewone’ doordeweekse dag. Ik heb een afspraak met Zenon. De kunstenaar Zenon. Kunstenaar in het uitbeelden van zijn gedachten. Kunstenaar in het verbeelden met verf. Kortom een kunstenaar in beeldspraak.

Magisch realisme

Het kunstenaarschap ziet Zenon niet als beroep. Het is gedrag. Zuiver gedrag. Een gedrag waarmee hij opgevoed is. Wat op school ooit begon met ‘stoepkrijten’, is uitgegroeid tot zijn ‘schildergedrag’. Met speels gemak tekende hij op realistische wijze de gezichten van zijn vrienden op het schoolplein. Zijn vrienden waren danig onder de indruk. Een talent. Welhaast magisch. Magisch realisme!

Yin Yang - Zenon

Stroming van de rivier

Inspiratie haalt Zenon uit de manier van kijken naar het leven. Voortdurend op zoek naar een uitdaging. Hij noemt ‘t een proces. Een zoektocht naar waarheid, levenszin en de kern van de realiteit. Hij omarmt het leven. Met een open en optimistische blik. Dat alles op een leergierige en onderzoekende wijze. En zo bereikt hij het grote genieten. Met volle teugen.

Het allerleukste aan zijn werk vindt Zenon dat het hem ‘aan de andere kant van de rivier brengt’. Daar waar muziek klinkt. Daar waar de zon schijnt. Daar waar ze aan het yoga’en zijn. Daar waar een mysterieuze sfeer hangt. Daar waar het goed toeven is. Gewoonweg, daar waar ‘t gebeurt!

Een minder leuk aspect van zijn ‘schilder-gedrag’ vindt hij de enigszins eenzame kant van zijn bestaan. Een belangrijk deel van zijn werkzaamheden speelt zich in zijn atelier af. De minder leuke kant staat overigens in schril contrast met ‘de andere kant van de rivier’.

Beelddenken

Zijn ongelooflijk creatieve ‘drive’ haalt hij uit het creëren. Hij bouwt een schilderij in zijn gedachten. Naar zijn inzicht is het schilderij af op het moment dat het beeld in zijn ‘onderbewustzijn’ klopt. Ik verklap u dat hij zich serieus afvraagt waarom het nog te schilderen. In zijn beleving is het toch af … . Hij strijkt over zijn hart. En later ook op het doek. Immers … wie anders dan Zenon kan u deelgenoot maken van zijn ‘denkbeeld’?

Carmen - Zenon

gewone man centraal

‘De mooiste opdrachten komen morgen’ is één van zijn gevleugelde uitspraken. Het is een kwestie van ‘de sluizen open zetten’. ‘Over dat er mooie opdrachten komen, bestaat geen enkele twijfel. Het is slechts de vraag wanneer de mooiste komt’. Zenon spreekt niet graag over zijn mooiste opdracht. Hij spreekt liever over het contact met mensen, zonder te differentiëren. Het meedoen in de maatschappij, vanuit een eigen energie. Dat is de manier om ‘gedragen’ te worden.

Ook spreekt hij niet graag over beroemdheden. Hij respecteert vooral de ‘gewone mensen’. Ieder mens neemt een centrale plek in. Innemende woorden, waarmee zijn karakter sterk naar voren komt. Hij heeft lovende woorden over rijke invloedrijke wereldburgers, die zich inzetten voor de armen en de maatschappij. Juist dat innerlijke van de mens waardeert hij enorm.

Een dag ruilen met...

In zijn jonge jaren geldt ‘Salvador Dali’ voor Zenon als een grote inspiratiebron. Dat herken ik. In de loop der jaren neemt hij meer afstand van moderne kunst. Hij houdt van klassiek werk. Heden ten dage zoekt hij zijn inspiratie niet meer bij andere kunstenaars. Het denken aan andere kunstenaars stopt het inspireren. Hij bouwt zijn schilderijen graag zelf. Kijkend naar ‘de overkant van de rivier’. Naar het ‘realisme’.

Mocht Zenon één dag mogen ruilen met een kunstenaar zou het zonder enige twijfel Herman Brood zijn. Herman, omdat Zenon graag meer brutaliteit in zijn kunst zou willen leggen. Daarmee ook meer ‘brood op de plank’.

Reflectie van de beeldspraak

Zenon noemt zijn werk ‘Window’ (ofwel ‘Raam’). Hij neemt de Zenontoeschouwer graag mee door een figuurlijke sprong door het raam te maken naar een ander ‘continent’. Naar iets anders. Iets magisch. Maar wel realistisch. Aan de andere kant van de rivier … .

Zijn denkbeelden zijn hem heilig. Hij kan niet zonder zijn creatieve proces. Zijn positieve kijk op het leven blijft mij fascineren. Een grootmeester in beeldspraak. Van zijn boeiend betoog spat het enthousiasme af! Als het verf was geweest, was ’t zonder enige twijfel een groots kunstwerk geworden.

Bent u geïnspireerd geraakt door de beeldspraak van Zenon. Zet uw raam open! Kijk naar al het moois aan de andere kant van de rivier … .

Bekijk hier alle schilderijen van Zenon

Walter van Steen © 2016

Walter van SteenWalter van Steen (Breda, 16 maart 1969) is een van onze vaste bloggers over kunst. Walter heeft tekenen en kunstgeschiedenis gestudeerd. Qua stijlen is hij breed georiënteerd. Zijn passie ligt bij Jugendstll, Pop-art, Graffiti en abstracte moderne kunst. Zijn creativiteit uit hij zowel op het gebied van illustreren als schrijven. Verhalen en dichten is op zijn lijf geschreven.